نوامبر 27, 2022

اختلال دوقطبی چیست؟

اختلال دوقطبی یا شیدایی یک اختلال خلقی است که باعث نوسانات خلقی شدید می شود. این نوسانات نه تنها بر […]