اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷

تربیت جنسی کودکان

 هویت جنسی در کودکان کنجکاوی در مورد مسائل جنسی از مواردی که بسیاری از والدین در مواجهه با آن دچار آشفتگی می شوند . لازم ذکر […]
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷

تست هوش وکسلر

امروزه آزمون های هوشی وکسلر یکی از معروف ترین و قابل اتکاترین آزمونهای هوشی می باشند. این آزمونها شامل آزمون هوشی وکسلر برای کودکان ماقبل دبستان (WPIS) […]