• معرفی همکارن

خانم دکتر شهناز فرجی : متخصص مشاوره، روان درمانی کودک و بزرگسال با بیش از ده سال سابقه در زمینه  برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی برای والدین و کودکان در مدارس نمونه کشور

خانم مریم طلائی: مدیر مرکز مشاوره و متخصص روان درمانی کودک و بزرگسال، برگزارکننده کارگاهها و دوره های آموزشی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان

خانم ندا ندائی: متخصص روان شناسی بالینی با بیش از هشت سال سابقه در حوزه روان درمانی کودک، نوجوان و بزگسال، برگزاری همایش های ملی و بین المللی و کارگاههای آموزشی برای کارکنان سازمانهای مردم نهاد، بیمارستانها، مراکز درمانی و بهداشتی در سطح کشور

خانم مریم میرزائی: کارشناس روابط عمومی و مسئول هماهنگی امور داخلی مرکز پیشرو

آقای دکتر افراسیابی: متخصص با سابقه در حوزه خانواده درمانی ، روان درمانی، و امور بهزیستی

آقای دکتر سیفی: متخصص با سابقه در حوزه خانواده درمانی