نوروفیدبک نوعی روش تمرین مغزی است.در این روش هر فرد جلوی کامپیوتر می نشیند و بدون استفاده از موس و کیبورد و صرفا به کمک امواج مغزی فعالیت هایی را در کامپیوتر انجام می دهد.

مغز قابلیت خود ترمیمی دارد کافی است تا از بخش آسیب دیده آگاهی پیدا کند،نوروفیدبک همچون آینه این کار را انجام می دهد. موارد کاربرد:درمان اختلال بیش فعالی،اختلال یادگیری،اضطراب،تقویت توجه و تمرکز و …. 

مزیت نوروفیدبک نسبت به درمان های دارویی:

در نوروفیدبک ما یادمیگیریم مغزمان را کنترل کنیم.
مغز ما مسئول رفتار و هیجانات ماست و اختلالات روانشناختی حاصل از اختلال در کارکرد مغزی است.
نوروفیدبک به شکل بازی طراحی شده و حتی برای کودکان و نوجوانان قابل استفاده است. در نتیجه بچه ها مقاومتشان به درمان کمتر از انواع دیگر درمان  است.
 اثربخشی درمانی نوروفیدبک، بر خلاف دارو درمانی که اثرات درمانی آن با قطع دارو از بین می رود؛ پایدار است.
نوروفیدبک بر خلاف دارو درمانی هیچ عارضه ی جانبی ندارد.
 این درمان ایجاد وابستگی نمی کند. بر خلاف دارو های موجود که باعث ایجاد وابستگی بدن به دارو ها شده و نیازمند افزایش دوز دارو برای اثربخشی هستند.