کارگاه آموزش موفقیت

امروزه پدر و مادر کودک کم سن و سال بودن کار مشکلی است، زیرا تنها آموزش های درسی و تربیتی برای داشتن کودکی موفق و خود انگیخته کافی نیست. از این جهت آموزش چهار مهارت اصلی قدرت تصمیم گیری،قدرت برقراری ارتباط موثر، هدف گزاری و برنامه ریزی به کودکان اجتناب ناپذیر بوده و یادگیری این مهارت ها موجب می شود شما فرزندی ، با اعتماد به نفس و خود باوری داشته باشید.

ازین جهت مدرسه پیشرو برای اولین بار اقدام به راه اندازی دوره ی  موفقیت کرده است. در این دوره دانش آموزان چهار مهارت اصلی ذکر شده را در قالب بازی و کار گروهی فرا می گیرند.