کارگاه مهارتهای زناشویی

کارگاه مهارتهای زناشویی :

ازدواج پیوندی است که انتظار می‌رود روز به روز مستحکم‌تر شود و تا ابد ناگسستنی باقی بماند. این درحالی است که پیوند بسیاری از زوج‌ها در اثر ناملایمت‌های زندگی سست می‌شود و در موارد حاد به جدایی می‌انجامد. در واقع نافرجامی اغلب زندگی‌های مشترک به علت عدم تسلط طرفین بر مهارت‌های زندگی است و از بی‌توجهی به پیش نیازهای مهارتی درازدواج موفق ناشی می‌شود.

 

هدف از برگزاری دوره مهارت‌های چهارگانه زوجین بهبود و نوسازی ارتباط زوجین در چهار مهارت اساسی که شامل مهارت‌های کلامی، مهارت حل مسئله، مهارت‌های زناشویی (جنسی) و مهارت ایجاد شادی در خانواده می‌شود، در جهت سازگاری مجدد در زندگی و بهبود الگوهای تعاملی و ایجاد پیوندهای آگاهانه افراد خانواده به ویژه زوجین است که در این میان ارائه آموزش‌های راه حل محور و کاربردی توسط متخصصان حوزه خانواده ضروری به نظر می‌رسد. این دوره برای زوجینی که قصد دارند با توجه به علم روان شناسی و صاحب نظران این حوزه برای بهبود زندگی و افزایش رضایت زناشویی گامی بردارند توصیه می‌گردد.