ضرورت دریافت خدمات مشاوره در زندگی امروز:

تحولات بی حد و حصر در بنیان های جوامع که بر اثر حرکت از دوران گذار به سمت زندگی ماشینی و صنعتی رخ داده، به پدید آمدن شکاف‌هایی منجر شده که انسان های امروز را ناگزیر از همنواسازی خود با شرایط جدید کرده است.
در چنین فضایی، بحران هایی پیش روی افراد پدید می آید که اگر متوقف نشود دنیای روحی روانی آنها را متلاطم می‌سازد. آسیب های اجتماعی و روحی روانی از جمله طلاق، اعتیاد ، اختلافات خانوادگی، نارضایتی شغلی، اضطراب، افسردگی و… محصول تحولات زندگی صنعتی هستند که می بایست در خصوص موانع مطرح شده از علم متخصصین حوزه روانشناسی بهره مند شویم.