لیوان چینی
می 7, 2018
معرفی مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی پیشرو
ژانویه 29, 2019

 معادل عبارت “parent management training” است که به معنای آموزش مدیریت رفتاری کودکان به والدین است. PMT سه گام تشویقی و سه گام تنبیهی دارد و در مورد تمامی کودکان تا پایان سن ۱۱ سالگی قابل کاربست است.

گام اول   PMT تعامل مثبت است شامل سه مورد ” بازی، گفتگوی انعکاسی و محبت فیزیکی” است.

  • بازی در PMT اصول و قواعد خاصی دارد.

۱- این بازی باید هر روز نیم ساعت نه کمتر و نه بیشتر بین کودک و مادر و دو روز در هفته بین کودک و پدر انجام شود.

۲- در بازی کودک باید به خاطر عملکردش بسیار تحسین شود.

۳- در این بازی هیچ باید و نبایدی برای کودک وجود ندارد، حتی می تواند قواعد بازی را بهم بزند.

۴- در این بازی اگر کودک تأکید بر روی برد و باخت داشت والدین خیلی به این مسأله اهمیت ندهند.

۵- انتخاب بازی مطلقاً با کودک است و می تواند هر بازی به جز بازی های خطرناک را انتخاب کند.

۶- سعی کنید ترجیحاً بازی های حرکتی و مفرح را انتخاب کنید.

۷- در این بازی اصلاً هیچ آموزشی وجود ندارد و هدف آن صرفاً شادی و داشتن اوقات خوش با مادر است.

۸- به هیچ وجه نباید این بازی ها را کنسل کرد مگر کسالت کودک یا مادرش

۹- این بازی صرفاً دو نفره است.

۱۰- بازی را در ساعت هایی از روز انجام دهید که خلق کودک خوب است و آن را به ساعت های پایانی شب موکول نکنید.

۱۱- این بازی باید تعاملی باشد یعنی پر از گفتگو، شادی، وجد و بازخورد باشد؛ به عبارت دیگر والد باید یک همبازی فوق العاده برای کودک باشد.