لیوان چینی
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
اصول تربیتی کودک
دی ۲, ۱۳۹۷

 معادل عبارت “parent management training” است که به معنای آموزش مدیریت رفتاری کودکان به والدین است. PMT سه گام تشویقی و سه گام تنبیهی دارد و در مورد تمامی کودکان تا پایان سن ۱۱ سالگی قابل کاربست است.

گام اول   PMT تعامل مثبت است شامل سه مورد ” بازی، گفتگوی انعکاسی و محبت فیزیکی” است.

  • بازی در PMT اصول و قواعد خاصی دارد.

۱- این بازی باید هر روز نیم ساعت نه کمتر و نه بیشتر بین کودک و مادر و دو روز در هفته بین کودک و پدر انجام شود.

۲- در بازی کودک باید به خاطر عملکردش بسیار تحسین شود.

۳- در این بازی هیچ باید و نبایدی برای کودک وجود ندارد، حتی می تواند قواعد بازی را بهم بزند.

۴- در این بازی اگر کودک تأکید بر روی برد و باخت داشت والدین خیلی به این مسأله اهمیت ندهند.

۵- انتخاب بازی مطلقاً با کودک است و می تواند هر بازی به جز بازی های خطرناک را انتخاب کند.

۶- سعی کنید ترجیحاً بازی های حرکتی و مفرح را انتخاب کنید.

۷- در این بازی اصلاً هیچ آموزشی وجود ندارد و هدف آن صرفاً شادی و داشتن اوقات خوش با مادر است.

۸- به هیچ وجه نباید این بازی ها را کنسل کرد مگر کسالت کودک یا مادرش

۹- این بازی صرفاً دو نفره است.

۱۰- بازی را در ساعت هایی از روز انجام دهید که خلق کودک خوب است و آن را به ساعت های پایانی شب موکول نکنید.

۱۱- این بازی باید تعاملی باشد یعنی پر از گفتگو، شادی، وجد و بازخورد باشد؛ به عبارت دیگر والد باید یک همبازی فوق العاده برای کودک باشد.