ضرورت مشاوره کودک و نوجوان

 کودکان و نوجوانان به دلیل حساسیت‌ های ویژه‌ ای که در هر سنی دارند، ممکن است نیازها و خواسته‌ های متفاوتی داشته باشند و در عین حال والدین نیز انتظارات و خواسته‌ هایی از آنان داشته باشند، که متخصصین حوزه ی روانشناسی کودک و نوجوان می‌ توانند این نیازها و خواسته‌ ها را هماهنگ نماید.
مشکلات رفتاری و تحصیلی کودکان و نوجوانان خود را جدی بگیرید. گاه برخی از رفتارها به نظر شما طبیعی به نظرم می رسد اما عدم رسیدگی به آن ها و تداومشان می تواند سبب آسیب فرزندانتان در آینده شود.