جولای 29, 2019

راهکارهای کاهش اضطراب ورود به مدرسه برای کودکان

با شروع مدرسه، برخی از کودکان اضطراب واسترس زیادی را برای مدرسه رفتن دارند. در برخی از موارد این اضطراب […]
جولای 14, 2019

دانستنی های مهم درباره ترس کودکان

دانستنی های مهم درباره ترس کودکان ترس واکنشی عاطفی، هیجانی و فیزیکی است که هر فردی هنگام روبرو شدن با […]