تربیت جنسی کودکان
می 7, 2018

امروزه آزمون های هوشی وکسلر یکی از معروف ترین و قابل اتکاترین آزمونهای هوشی می باشند. این آزمونها شامل آزمون هوشی وکسلر برای کودکان ماقبل دبستان (WPIS) , آزمون هوشی وکسلر کودکان (WCIS) و آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان (WAIS) است. هر کدام از این آزمونها شامل آزمونهای فرعی مختلف می باشد برای مثال آزمون هوشی وکسلر کودکان ۱۲ آزمون فرعی دارد که دو تا از آنها اختیاری است و آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان ۱۱ آزمون فرعی دارد. آزمونهای فرعی وکسلر در دو طبقه ی آزمونهای هوشی عملی و کلامی قرار می گیرند.  برخی از آزمونهای هوشی کلامی وکسلر شامل آزمونهای اطلاعات عمومی ، خزانه ی لغات ، ریاضیات و حافظه است.

آزمونهای هوشی عملی وکسلر شامل آزمونهایی مانند آزمونهای تنظیم تصاویر ، تکمیل تصاویر و طراحی با مکعبات است. با اجرای آزمونهای هوشی وکسلر سه نوع بهره ی هوشی کلامی ، عملی و کلی بدست می آید. وجود تفاوت معنا دار( بیشتر از۲۵ نمره ) بین نمرات بهره ی هوشی کلامی و عملی می تواند ارزش تفسیری داشته باشد و حتی وجود برخی از نقایص در کارکردهای مغزی را برساند.

برای اطمینان از نتایج اجرای آزمون های هوشی لازم است این آزمون چند خصوصیت را داشته باشند از جمله ی این خصوصیات استاندارد بودن ، داشتن اعتبار و پایایی و بری از فرهنگ بودن است. استاندارد بودن یک آزمون هوشی به این معنا است که آزمون اجرا شده با شرایط آزمودنی انطباق داشته باشد. برای نمونه زمانی اگر آزمون هوشی بزرگسالان بر روی نمونه ای از کودکان اجرا گردد . آزمون اجرا شده دارای استاندارد نمی باشد.  حالت اعتبار به این معنا است که آزمون هوشی توانایی سنجش موضوع هوش را داشته باشد به عبارت دیگر چینن آزمونی تنها موضوع هوش را بسنجد و نه موضوعات دیگری مانند استعداد تحصیلی و یا خلاقیت را. حالت پایایی میزان ثبات نمرات آزمون هوشی اجرا شده را می سنجد. برای نمونه اگر در طول دو اجرای یک آزمون هوشی که بعد یک فاصله ی دو هفته ای انجام میگیرد نمرات بدست آمده تفاوت معنا داری نداشته باشد در آن صورت آن آزمون دارای ثبات می باشد.

برخی از آزمون های هوشی بخصوص آزمون های هوشی کلامی بری از فرهنگ نمی باشند. وجود چینن خاصیتی در آزمونهای هوشی سبب می گردد که بودن آزمودنی در یک طبقه ی فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی خاص در نتایج آزمون اجرا شده تفاوت معناداری ایجاد کندو سبب بی اعتباری آزمون اجرا شده گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *